Ad Here

हेर्नुहोस् , संसदमा पेश भएको संशोधित बजेटको पूर्णपाठ