सरकारले हामीलाई शिक्षामा "बायस" गरेको छ : संगीता सिलवाल , निर्देशक, हिमालयन कलेज